English Project Competition
   Hlavná stránka » Predmety » Anglický jazyk » English Project Competition

English Project Competition


       Dňa 6. mája 2013 sa uskutočnila školská súťaž "English Project Competition", kde mali študenti možnosť prezentovať svoje projekty vo forme prezentácie PowerPoint alebo vlastnoručne vytvoreného plagátu na tému: Hudba anglicky hovoriacich krajín. Plagáty vytvorené pre účely súťaže budú vystavené v učebniach anglického jazyka. Súťažiacim ďakujeme za nápadité projekty a účasť. Výhercom srdečne blahoželáme.

Ocenenými boli:
       1. miesto- Katarína Chromčíková III.C
       2. miesto- Michaela Baránková III.E

Mgr. Alžbeta Gašpercová a Mgr. Anna Trenčanová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk