Amos 2013
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » Amos 2013

Amos 2013


       25. marec 2013 sa na pôde Gymnáziu Hlinská niesol v znamení osláv Dňa učiteľov. V tento deň sme si spomenuli a poďakovali učiteľom za ich náročnú prácu, ktorú vykonávajú. Tento rok bola však akcia AMOS niečím výnimočná. Uplynulo totiž už 10 rokov, čo Žiacka školská rada na našej škole vymyslela túto žiacku anketu s jasným cieľom zvoliť si toho NAJ profesora na našej škole.
       Slávnostnému vyhodnoteniu predchádzalo internetové hlasovanie, v ktorom žiaci mohli zvoliť: 1. Pedagóga, ktorý ma najspravodlivejšie posudzuje, 2. Pedagóga, ktorý má môj rešpekt, 3. Pedagóga, ktorý má najlepšie smeruje a 4. Pedagóga, ktorý má moje sympatie. Vďaka spolupráci s predmetovou komisiou informatiky sa do hlasovania zapojilo 402 študentov. Hlasovať mohli aj učitelia, ktorí volili svoju najobľúbenejšiu triedu. Tento rok sa najobľúbenejšou triedou stala I.A.
       Počas slávnostného programu, ktorý sa konal v telocvični školy, sa nám predstavilo aj niekoľko mimoriadne talentovaných žiakov našej školy. Už tradične sa nám predstavila Zuzka Skotnická zo IV.B spolu so Simonou Lysekovou z I.E, ktoré nám predviedli svoje spevácke duetá; taktiež zoskupenie Gabika Chromeková z II.B, Alžbeta Janasová z I.A a Tomáš Ako z II.A, ktorý nám predviedli spev a hru na gitare; spev s gitarou sme mohli vypočuť aj v podaní Juraja Hallona a Petra Mihála z II.C a v tanečných číslach sa nám predviedli Monika Marušáková a Lívia Nemcová zo IV.D a Zuzka Sluková z Bilingválneho gymnázia na Ul. T.Ružičku v Žiline. Svoju tanečnú choreografiu nám predviedli aj Sára Škvarková a Katka Štefancová z II.A, Dávid Januš z II.D, Dominik Bořuta z II.A a Jakub Kazimír.
       Pri príležitosti jubilea našej žiackej ankety sme pozvali a privítali špeciálnych hostí - víťazov ankety z predošlých ročníkov. Spolu s nimi sme sa vrátili do histórie a zaspomínali na priebeh a odovzdávanie cien v minulých ročníkoch. Odovzdali sme aj cenu TOP Amos, cenu za najväčší počet ocenení v priebehu od založenia ankety. Ocenenie si prevzala Ivana Šimigová, ktorá titul absolútneho Amosa získala v roku 2008 a 2009.

       Na záver mi nezostáva nič iné, len poďakovať sa všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli pri prípravách ankety, a to najmä vedeniu školy, pani profesorkám Štalmachovej, Bebčákovej a Mečárovej, všetkým členom ŽŠR, moderátorom programu - Catherine Sikorovej z III.C, Matúšovi Jakubíkovi z II.E a Gabike Chromekovej z II.B. Neoceniteľná vďaka patrí aj bývalým žiakov školy, Michalovi Tinkovi za technickú pomoc a Igorovi Janicovi, vďaka ktorému už po 5x krát študenti a profesori Gymnázia Hlinská hlasovali cez elektronický systém od spoločnosti SOFT STUDIO. Ďakujeme aj zástupcom spoločnosti ZFP GROUP Akadémia, ktorá nám pomohla realizovať slávnostné vyhodnotenie AMOS 2013 svojím sponzorským darom.
       A vďaka samozrejme patrí aj tým, pre ktorých je naša anketa určená, našim pedagógom, ktorí venujú svoje úsilie pre rozvoj osobnosti nás študentov.
Ešte raz veľká vďaka.

       Roman Piala
       predseda Žiackej školskej rady


fotogalériaVýsledky:

Pedagóg, ktorý ma najspravodlivejšie posudzuje

1. Andrea Bednárová
1. Katarína Kitašová
2. Ľubomír Červený
3. Jana Leibiczerová


Pedagóg, ktorý ma moje sympatie

1. Žaneta Kubáňová
2. Marián Gajdošík
3. Eva Mečárová
3. Michal Šutek


Pedagóg, ktorý má môj rešpekt

1. Oľga Fašková
2. Ľubomír Červený
3. Andrea Bednárová


Pedagóg, ktorý ma najlepšie smeruje

1. Zuzana Bebčáková
2. Andrea Bednárová
3. Gabriela Čorná


Absolútny Amos

1. Žaneta Kubáňová
2. Andrea Bednárová
3. Marián Gajdošík


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk