DARČEK PRE UČITEĽA
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Projekty » DARČEK PRE UČITEĽA

DARČEK PRE UČITEĽA


       "Vyučovanie je prácou pováh vznešených." J.A.Komenský

Dňa 28. marca si pripomíname Deň sviatku všetkých učiteľov. Preto by som chcel vyjadriť úctu všetkým učiteľom, ktorí sa snažia o výchovu a vzdelávanie mladých ľudí. Môj darček by som venoval všetkým učiteľom za zodpovednú a namáhavú prácu, ktorú vykonávajú. Touto malou pozornosťou by som im chcel vzdať úctu, vďaku a uznanie a popriať silu do ďalších rokov. Chcel by som im poďakovať za každodennú prácu, trpezlivosť, za hodiny strávené za katedrou. ĽH.,III.C

V rámci tematické celku Stereometria - objemy a povrchy telies žiaci navrhli darček, ktorý vytvorili z geometrických telies. Riešením úlohy vytvorili rozpočet a navrhli jeho cenu. Darčeky venovali najmä všetkým učiteľom, ale aj víťazovi AMOS 2013, triednej učiteľke zo základnej školy, či triednej na gymnáziu. Tu sú úryvky:
  • Kvietok je určený pre všetkých učiteľov ako dekoračný predmet patrí každému učiteľovi na pracovný stôl
  • Za vytrvalosť v práci s mladými, sem tam moc ukecanými a tvrdohlavými ľuďmi
  • ...keď dáte do jedného komína len jedno pero, sú dva, čiže pre hlavné farby pier > červená a modrá
  • Keď raz vyhrám veľa peňazí, dám vám postaviť reálnu fontánu. Stála by v átriu školy,.....okolo by boli vysadené ....napríklad ruže..........bola by tam lavička, kam by ste si mohli ísť kedykoľvek odpočinúť od kriku žiakov.
  • Skvelej učiteľke Monike Maroszovej z II.stupňa ZŠ ako aj triednej učiteľke Mgr.Trunkvalterovej na ZŠ


Pani profesorke

Deň učiteľov takmer tu je,
celá škola sa raduje.
Radosť mám i ja veľkú,
píšem báseň pre našu pani profesorku.

Ako triedna pri nás stojí
sťa strážca v lesklej zbroji.
Vo všetkom si nás zastane
a my si ju nedáme.

Matiku nás naučila
aj keď sem tam padla guľa.
Veľa vecí od nej viem
a za to všetko ďakujem.

Za veľa vecí chcem jej ešte ďakovať
a malý darček venovať.
Za námahu a trápenie
ale aj za jej pochopenie...

                         Ďakujem

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk