Prezentácia Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity Katedry matematiky
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Prezentácia Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity Katedry matematiky
Prezentácia Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity
Katedry matematiky


       Dňa 21. marca 2013 počas 6. vyučovacej hodiny sa v zasadačke gymnázia uskutoční prezentácia študijných programov (Matematické modelovanie, Učiteľstvo matematiky) Katedry matematiky z Fakulty humanitných vied na Žilinskej univerzite.
       Prosím záujemcov z tried tretieho a štvrtého ročníka, aby sa prihlásili prostredníctvom formulára u triedneho učiteľa.

Bližšie informácie: Mgr. Ľudmila Potočáková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk