Úspech v stolnom tenise
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Úspech v stolnom tenise
Úspech v stolnom tenise

       Dňa 20. 2. 2013 sa konalo na Dopravnej akadémii v Žiline - Okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok SŠ a nechýbali na ňom ani naši žiaci. O tom, že sa nášmu 4- členné družstvo v zložení: Marek Kočvara (II.C), Michal Šustek (II.D), Martin Srnec a Martin Dekanovský (IV.D) darilo veľmi dobre, svedčí aj ich umiestnenie. Z pomedzi 10 družstiev sa umiestnili na veľmi peknom 2. mieste.
       Právom im tak patrí blahoželanie k dosiahnutému úspechu a veľká vďaka za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Za PK TSV Mgr. Beáta Jurinová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk