Matematická olympiáda - kategória B,C
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Súťaže » Matematická olympiáda - kategória B,C

Matematická olympiáda - kategória B,C

       Žiaci prvého a druhého ročníka si dňa 24.1.2013 preverili svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z matematiky na školskom kole matematickej olympiády - kategória B, C. Školského kola sa v kategórii B zúčastnilo 8 žiakov a v kategórii C 8 žiakov. Najviac bodov v kategórii B získali v poradí : Dolník Marián, Šustek Michal, Kobyliak Matúš, Kandera Tomáš a v kategórii C Jae Oh Lee, Laco Filip.
       Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili tejto olympiády, ďakujeme za účasť a veríme, že aj na budúci rok na túto olympiádu nezanevrú. Úspešným žiakom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a dúfame, že svoje matematické zručnosti predvedú aj vo vyšších postupových kolách.

RNDr. J.Kucháreková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk