Junior Internet 2013
   Hlavná stránka » Predmety » Informatika » Junior Internet 2013

Junior Internet 2013

Mladí programátori, grafici, blogeri môžu ukázať aj tento rok svoje schopnosti v súťaži mladých IT talentov Junior Internet. Súťažiaci majú možnosť prihlásiť svoje práce do súťaže Junior Internet najneskôr do 17. februára 2013.

Súťaž Junior Internet je pozoruhodný projekt, kde sa môžu v IT sfére realizovať stredoškoláci a dokonca aj žiaci základných škôl. V roku 2013 sa do súťaže môžu študenti prihlásiť do nasledovných kategórií:
  • JuniorWEB - webová stránka, služba.
  • JuniorERB - webová stránka, služba pre obec, región, samosprávu, školu alebo turistické miesto.
  • JuniorDESIGN - počítačová grafika (základné školy - 3 práce, stredné školy - 5 grafických prác)
  • JuniorTEXT - esej na tému "Bezpečný internet" (V súčasnosti už 75 % detí v EÚ využíva internet, tretina z nich pomocou mobilných zariadení. Je však internet dosť bezpečný pre deti a tínedžerov?).
  • JuniorAPP - internetová aplikácia (na sociálnej sieti, prípadne vo flashi) s cieľom lepšie informovať verejnosť o Európskej únii.

Najväčšou zmenou od posledného roku prešla kategória JuniorApp. Autori sa dostávajú do reálnej situácie, kedy majú možnosť vytvoriť pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku reálnu facebookovú aplikáciu, ktorá by hravou a vtipnou formou naučila používateľov internetu niečo o Európskej únii. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vyberie tú najlepšiu aplikáciu a autora ocení novým iPadom.

"Ak si vezmeme štruktúru súčasných pracovných miest, zistíme, že dnes už polovica všetkých zamestnancov EÚ sedí za počítačom. V polovici tejto dekády si bude 90 % všetkých pracovných miest bude vyžadovať aspoň základnú úroveň IT zručností. Preto sme veľmi radi, že môžeme byť partnerom projektu Junior Internet, ktorý podporuje slovenské IT talenty a motivuje mládež, aby sa tejto prosperujúcej a rýchlo rozvíjajúcej sfére naplno venovala," povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR.

O Junior Internete - súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a blogerov. Na podujatí mladí nadšenci predstavujú svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich. Každoročne konferencia prebieha vo všetkých krajinách V4 a najlepší sa stretnú na medzinárodnom sympóziu, vždy v inej krajine.

Viac informácií o súťaži Junior Internet vám poskytne koordinátor projektu:
       Michal Valiček, JuniorInternet&IT@amavet.sk, amavet@amavet.sk, +421 948 345 177

www.juniorinternet.sk


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk