Pozvánka na stretnutie - lyžiarsky a snoubordingový kurz 2013
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Pozvánka na stretnutie - lyžiarsky a snoubordingový kurz 2013

Pozvánka na stretnutie - lyžiarsky a snoubordingový kurz 2013


       Vážení rodičia, milí žiaci I. ročníka, pozývame Vás na stretnutie s vyučujúcimi TSV Gymnázia Hlinská z dôvodu informovania o organizácii a priebehu lyžiarskeho a snoubordingového kurzu. V snahe zefektívniť prípravu kurzu, komunikáciu a predchádzanie nečakaným situáciám Vás prosíme o účasť na jednom zo stretnutí.

Turnus Triedy Dátum stretnutia Začiatok stretnutia Učebňa
1. 11. – 15.2.2013 I.A, I.B utorok    5.2.2013 16:00 29
2. 18. – 22.2.2013 I.E, I.D streda    6.2.2013 16:00 29
3. 18. – 22.3.2013 I.C pondelok    11.3.2013 16:00 29


Pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú pobytovej formy je stretnutie povinné, svoju účasť potvrdia podpisom na prezenčnej listine. Ak sa nemôžu zúčastniť stretnutia určeného pre svoju triedu, zvolia si iný termín, najneskôr však do nástupu na lyžiarsky a snoubordingový kurz.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujete vedúcu kurzu Mgr. Zuzanu Bebčákovú na emailovej adrese: bebcakovazuzana@seznam.cz


Mgr. Zuzana Bebčáková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk