Súťaž o najkreatívnejšiu učebnú pomôcku
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Akcie a súťaže » Súťaž o najkreatívnejšiu učebnú pomôcku

Súťaž o najkreatívnejšiu učebnú pomôcku


       Súťaž o najzaujímavejšiu učebnú pomôcku má na Gymnáziu Hlinská už svoju tradíciu a obľubu. V tomto školskom roku sa celoškolské kolo realizovalo dňa 14.01.2013.
       Súťaž prebiehala v 3. kategóriách - Plagát, Prezentácia v Power-point a Pracovné listy. Súťaže sa zúčastnili naši seminaristi z predmetu biológia a chémia. Takouto formou mohli žiaci preukázať nielen svoje teoretické vedomosti z daných predmetov, ale aj praktické zručnosti, tvorivosť, nápaditosť a zmysel pre estetickosť. Vytvorené učebné pomôcky budú využívané pri prezentovaní a vysvetľovaní učív na hodinách biológie a chémie a v neposlednom rade aj na maturitnej skúške z uvedených predmetov.


Výsledky súťaže

Najlepšie ocenené učebné pomôcky:

Kategória: Plagát
Alžbeta Kačeriaková z III.D - Fotosyntéza
Monika Marušáková zo IV.D - Chromozóm
Puškárová, Lokajová zo IV.F - Oddeľovacie metódy
Martina Hubočanová zo IV.D - Katalyzované reakcie

Kategória: Prezentácia v Power-point
Veronika Ďurfinová zo IV.C - Mäkkýše
Nikola Ondrášková zo IV.D - Článkonožce

Kategória: Pracovné listy
Soňa Mäsiarová zo IV.E - Chemické reakcie
Imrišek, Tlacháčová, Ďuranová zo IV.A - Sublimácia
Mikulíková, Durmisová zo IV.E - Označenie chemikálii


Tvorcom učebných pomôcok ďakujeme za účasť, zaujímavé príspevky a tešíme sa opäť na budúci rok.

PK BIO - CHE

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk