Vianočná latka 2012
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Vianočná latka 2012

Vianočná latka 2012

       V priedvianočnom čase naša telocvičňa ožila súťažou v skoku do výšky. V súťaži dievčat získala tretie miesto Karin Zavadzanová, druhé miesto získala Zuzka Holienčíková a prvé miesto si hladko vyskákala Janka Léková. Všetky tri umiestnené dievčatá boli z áčkarských tried, z I. A, IV. A a III.A. V súťaži chlapcov prekvapili prváci, ktorí zdolali aj ostrieľaných skokanov. Tretie miesto získal Matúš Kobyliak z II.C triedy, druhé miesto patrí Dominikovi Bullovi z I. E triedy a najvyššie na stupeň víťazov vyskočil Marek Hajdučák z I. C triedy. Všetkým účastníkom, divákom aj organizačnému tímu, na čele s Mgr. Mariánom Gajdošíkom, ďakujeme za skvelú atmosféru a tešíme sa na ďalší ročník.
       Za predmetovú komisiu telesnej a športovej výchovy Mgr. Zuzana Bebčáková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk