Novinky v telesnej a športovej výchove
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Novinky v telesnej a športovej výchove

Novinky v telesnej a športovej výchove

       V rámci záujmovej telesnej výchovy sa naša školská materiálna základňa rozšírila o zaujímavé športové vybavenie. Hry zastupuje nový šport s názvom OGO, ktorý si okamžite získal priaznivcov vo všetkých ročníkoch a aj medzi nami učiteľmi. Ide o jednoduchú hru, na ktorú sa používa disk podobný lietajúcemu tanieru, ktorý má pružnú stredovú časť. Hra má rôzne obmeny a variácie a pre svoje široké využitie sa stala na hodinách a počas záujmovej činnosti naozajstným hitom. Dá sa použiť takmer v každom prostredí, vodné nevynímajúc. Ďalšou novinkou sú SHAPER STICKS. Jednoduchá pomôcka, ktorá spestruje každé kondičné cvičenie. Aby bolo možné túto tyč s integrovanými gumovými expandermi čo najlepšie využívať, absolvovali sme interné školenie s členkou našej predmetovej komisie PaedDr. Žanetou Kubáňovou.
       Sme presvedčení, že nové vybavenie a inovatívne spôsoby prinesú očakávaný efekt v edukačnom procese telesnej a športovej výchovy.

       Za PK TSV Mgr. Zuzana Bebčáková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk