Fyzikálna súťaž
   Hlavná stránka » Predmety » Fyzika » Fyzikálna súťaž

Fyzikálna súťaž "Ako veci fungujú"

 1. Cieľom súťaže je spracovať projekt, ktorý popíše činnosť ľubovoľného prístroja, stroja alebo zariadenia z pohľadu využitia fyzikálnych poznatkov pri aplikácii v praxi. Projekt môže obsahovať aj históriu vývoja zariadenia alebo históriu jeho využívania, prípadne popis rôznych verzií zariadenia, ale tento popis môže byť najviac v rozsahu jednej tretiny projektu.
 2. Súťaž je určená pre žiakov prvého a druhého ročníka. Súťažiť budú trojčlenné družstvá, pričom všetci členovia družstva musia byť z jednej triedy.
 3. Súťaž sa uskutoční v dvoch kolách.
 4. V prvom kole si súťažiaci zvolia tému projektu a tú spracujú vo forme:
  1. Prezentácie v PowerPointe (minimálny rozsah 10 snímkou)
  2. Plagátu (formát A1)
  3. Písomnej práce (minimálny rozsah 5 strán)
  Zadanie prvého kola je potrebné odovzdať do 25.4.2014. Do druhého kola postúpia najlepšie práce z prvého kola.
 5. Druhé kolo súťaže sa uskutoční v prvej polovici júna 2014. Do druhého kola súťažiaci vyrobia model alebo maketu prístroja. V druhom kole budú súťažiace družstvá prezentovať svoj projekt, pričom využijú vytvorenú prezentáciu, plagát a model zariadenia.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk