Povedzme drogám jasné NIE!
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Povedzme drogám jasné NIE!

Povedzme drogám jasné NIE!

       Cigarety, alkohol i nelegálne drogy sú fenoménom súčasnej doby. Nemôžeme si nasadzovať ružové okuliare a myslieť si, že nás sa to netýka. Každý z nás sa s legálnymi alebo nelegálnymi návykovými látkami už v živote stretol. Preto je dôležité ľuďom, ktorí nám ich ponúkajú, vedieť jednoznačne povedať nie. A to nie je vždy jednoduché. Je na nás, aby sme si vedeli vybrať, čo je pre nás dobré a čo nie. A práve na túto tému nám rozprával preventista z Mestskej polície v Žiline p. ppor. Šmárik, vďaka ktorému sme sa na besede pod názvom: Drogová závislosť a kriminalita dozvedeli veľa zaujímavých informácii potrebných pre život.

Žiaci z I.E

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk