VYHODNOTENIE DŇA OTVORENÝCH DVERÍ
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » VYHODNOTENIE DŇA OTVORENÝCH DVERÍ

VYHODNOTENIE DŇA OTVORENÝCH DVERÍ

       Dňa 22. novembra 2012 sa na Gymnáziu Hlinská v Žiline uskutočnil Deň otvorených dverí. V tento deň otvorila naša škola svoje dvere "dokorán", aby privítala všetkých záujemcov o štúdium, ale aj širokú verejnosť.
       Presne o 11.00. sa priestory školy zaplnili žiakmi z tridsaťjeden základných škôl v okrese , ich rodičmi a učiteľmi, pre ktorých bol pripravený zaujímavý program. Ponuka programu Dňa otvorených dverí bola skutočne rozmanitá. Žiaci základných škôl mali príležitosť vidieť ukážky vyučovacích hodín jednotlivých predmetov. Keďže naša škola podporuje kreativitu, aktivitu a samostatnosť svojich študentov, jednotlivé aktivity sa niesli v duchu myšlienky "vidieť, počuť, zapojiť sa, vyskúšať si a zažiť". Žiaci tak mohli vidieť ukážky študentských prác, vypočuť si ukážky z cudzích jazykov, zapojiť sa a vyskúšať si rôzne didaktické hry, vedomostné kvízy a testy, netradičné pokusy, prácu s modernou technikou, overiť si svoju telesnú zdatnosť v netradičných športových aktivitách alebo si vyskúšať vyučovanie cez zážitkové aktivity.
       Počas návštevy jednotlivých tried a učební mali žiaci možnosť stretnúť sa s pedagógmi nášho gymnázia, povedať im o svojich plánoch do budúcnosti alebo sa porozprávať so študentmi našej školy. Samozrejme, okrem iného návštevníci videli areál a priestory školy, jednotlivé triedy a učebne, v ktorých sa realizuje vyučovací proces aj pomocou interaktívnych tabúľ, počítačov alebo s využitím laboratórnej techniky.
       Deň otvorených dverí na našom gymnáziu myslel aj na rodičov budúcich stredoškolákov. Práve im bola určená beseda s členmi vedenia školy, ktoré im poskytlo informácie o osobitostiach nového vzdelávacieho programu na našej škole, podmienkach štúdia, o kritériách prijímacieho konania alebo o výsledkoch v prijímaní absolventov na vysoké školy. Vďaka bohatému programu Dňa otvorených dverí sa návštevníci dozvedeli viac informácií o našej škole, jej aktivitách, zapájaní do projektov či podpore študentov v rôznych súťažiach a konkurzoch.
       O tohtoročnom úspechu Dňa otvorených dverí na našom gymnáziu svedčí aj počet návštevníkov. Na Deň otvorených dverí sa prišlo pozrieť vyše 250 návštevníkov z celého regiónu - Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, Rajca, Bytče.
       Veríme, že priateľská atmosféra našej školy, otvorenosť v komunikácii či rozmanitý program Dňa otvorených dverí pomôžu žiakom 9. ročníka základných škôl a ich rodičom pri rozhodovaní sa o výbere stredoškolského štúdia.

       Zuzana Isteniková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk