Získali sme ocenenie "NAJAKTÍVNEJŠIA STREDNÁ ŠKOLA"
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Získali sme ocenenie "NAJAKTÍVNEJŠIA STREDNÁ ŠKOLA"

Získali sme ocenenie "NAJAKTÍVNEJŠIA STREDNÁ ŠKOLA"


       Dňa 31.októbra 2012 sa dostalo Gymnáziu Hlinská významného uznania v podobe ocenenia za "Najaktívnejšiu školu v kategórii SŠ na Slovensku" v rámci 5. ročníka Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska (OFDMS). Slávnostné celoštátne vyhodnotenie sa uskutočnilo v Primaciálnom paláci v Bratislave za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ministra školstva, vedy výskumu a športu Dušana Čaploviča, prezidenta Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára a ďalších významných osobností slovenského športu.
       Počas trvania projektu sme získali ocenenie už po tretíkrát - dvakrát za najaktívnejšiu strednú školu a jedenkrát bol ocenený pedagóg školy za najaktívnejšieho organizátora OFDMS. Potvrdili sme, že realizáciou rôznych športových aktivít počas celého školského roka v duchu hesla OFDMS "rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve" sa usilujeme napĺňať posolstvo festivalu a podporovať myšlienku olympizmu.
       Je to pre nás ďalšia výzva, aby sme aj v nasledujúcom ročníku oslovili čo najviac mladých ľudí a postupne v nich formovali trvalý vzťah k športu, aby vnímali pohyb ako samozrejmú súčasť života, vďaka ktorému dokážu posúvať hranicu osobných možností .

       PaedDr. Katarína Kitašová, Mgr. Oľga Fašková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk