THE HUMAN BODY EXHIBITION Z POHĽADU ŠTUDENTA
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Exkurzie » THE HUMAN BODY EXHIBITION Z POHĽADU ŠTUDENTA

THE HUMAN BODY EXHIBITION Z POHĽADU ŠTUDENTA

       Aj vy túžite vidieť všetky zákutia ľudského tela? Spoznať ako fungujú jednotlivé orgány? Nám žiakom 3.- 4. ročníka, ktorí navštevujeme seminár z chémie a biológie, sa to podarilo.
       V stredu 17.10.2012 sme mali možnosť ísť na exkurziu THE HUMAN BODY do Bratislavy. Táto exkurzia sa týkala ľudského tela - jeho funkcií a samotnej stavby. Ako študenti, ktorí by radi študovali biológiu, sme boli veľmi unesení a šťastní. Bolo tam asi všetko, na čo sme si mohli z hľadiska anatómie, či fyziológie človeka pomyslieť.
       Exkurzia bola rozdelená do niekoľkých častí podľa sústav ľudského tela - od krycej, cez cievnu po pohlavnú. Postupne sme prechádzali jednotlivými sekciami. Každá sústava bola dopĺňaná naozaj výborným odborným výkladom študenta medicíny, ktorému sme mohli položiť naše zvedavé otázky. Veľmi veľa vecí sme si zopakovali, utvrdili a dozvedeli sa aj veľa nového. Potvrdilo sa to staré známe - "lepšie raz vidieť ako stokrát počuť". Myslím si, že nielen študenti, ktorí majú sen byť lekárom si prišli na svoje, ale určite to bolo obohacujúce pre všetkých. Každému dala niečo nové a možno zmenila pohľad na život, aby sme venovali viac pozornosti a starostlivosti tomu najcennejšiemu, čo máme - nášmu zázračnému ľudskému telu. Tomu, ako život žijeme, alebo ako si ho skracujeme.
       Sme veľmi vďační, že sme na takúto exkurziu mohli ísť. Stala sa obrovským prínosom nových poznatkov o našom tele. Verím, že získané poznatky využijeme pri maturitnej skúške a prijímacích pohovoroch. Ďakujeme!

Za všetkých účastníkov exkurzie
Katarína Bubeníková a Catherine Sikorová.
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk