Pozvanie na deň otvorených dverí
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » Pozvanie na deň otvorených dverí

POZVANIE NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       Gymnázium Hlinská 29 v Žiline Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 22. novembra 2012. Ide o našu tradičnú akciu , počas ktorej sa škola predstavuje záujemcom o štúdium, ale i širokej verejnosti.

Čo ponúkame:
       V čase od 11.00 do 13.30 si môžete pozrieť zaujímavé ukážky z vyučovacích hodín rôznych predmetov s využitím najmodernejšej didaktickej techniky, napr. interaktívnej tabule, vizualizéra či notebookov s projektorom. Žiaci majú možnosť overiť si svoje vedomosti a zručnosti v rámci prípravy na gymnaziálne štúdium, ale ponúkame aj aktivity, kde môžu prezentovať svoju kreativitu a pohotovosť. Poskytneme Vám aktuálne informácie o učebných plánoch školy , o možnostiach pre individuálnu profiláciu žiaka a medzinárodných jazykových certifikátoch, ktoré žiak môže počas štúdia získať.
       Keďže výber strednej školy je dôležitým rozhodnutím nielen pre žiaka, ale aj rodiča, v čase od 11.00 do 15.00 ponúkame besedu pre rodičov s vedením školy o štúdiu a kritériách na prijatie žiaka.
       Účastníci akcie si môžu zakúpiť ročenku školy a získať tak množstvo informácií o akciách školy, výsledkoch žiakov v mimoškolskej činnosti a pod.

Čo by ste o nás mali vedieť:
       Škola šírkou a kvalitou vzdelávacej ponuky patrí medzi významné gymnáziá v regióne. V súčasnosti ponúkane žiakom tri typy učebného plánu. Veľký areál školy, ku ktorému patrí letné átrium a športový komplex, je situovaný v tichom prostredí a zároveň je dobre dostupný nielen v rámci mesta , ale i z okolia. Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov zameraných na modernizáciu a internetizáciu vzdelávania. Súčasťou štúdia sú zaujímavé exkurzie, semináre, kurzy a besedy s odborníkmi. Podporujeme študentov v účasti na rôznych konkurzoch, aby sme im umožnili prežiť časť štúdia na strednej škole v zahraničí. Rozmanitou ponukou krúžkovej činnosti vytvárame žiakom možnosti pre zmysluplné trávenie voľného času. Vysoká úspešnosť v prijímaní absolventov na vysoké školy podľa ich výberu a veľmi dobré výsledky v celoštátnych meraniach sú zárukou kvalitnej prípravy aj pre ďalších záujemcov o štúdium.

       Príležitosť lepšie nás spoznať je aj cez Deň otvorených dverí. Tešíme sa na Vás.

V Žiline 18. október 2012
Mgr. Soňa Šošková
zástupkyňa riaď. školy


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk