Rada školy
   Hlavná stránka » Škola » Rada školy » Rada školy

Rada školy


P.č. Funkcia Meno, titl.
1. predseda PaedDr. Katarína Sádecká
2. podpredseda Dana Karcolová
3. zapisovateľ Matulová Jaroslava
4. členovia Mgr. Radko Moravčík
5. Kapitulík Martin, Ing.
6. Čerňanská Alena, Mgr.
7. Sečkár Ľubomír
8. Iveta Psotová
10. Šutek Michal, Mgr.
11. Žureková Ivana, RNDr.
9. Viktória Hromadová

V Žiline 12.5. 2017


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk