Netradičné náčinie na hodinách telesnej a športovej výchovy
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Netradičné náčinie na hodinách telesnej a športovej výchovy

Netradičné náčinie na hodinách telesnej a športovej výchovy


       Členka predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy PaedDr. Žaneta Kubáňová absolvovala v dňoch 30.-31. augusta 2012 prostredníctvom MPC Trenčín podnetné metodické vzdelávanie zamerané na využitie netradičného náčinia na hodinách telesnej a športovej výchovy. Následne sme v mesiaci september realizovali interné vzdelávanie s touto tematikou, kde sme sa oboznámili s možnosťami inovatívneho využitia Dyna Bandu, Bosu, Fitlôpt, Overballov, Aquavalca, posilovacích činiek a závesného systému TRX v našej praxi. Výborné materiálne vybavenie našej školy a aktívna projektová činnosť nám umožňuje využiť tieto poznatky na hodinách, čo prispieva k neustálemu skvalitňovaniu edukačného procesu v telesnej a športovej výchove.

Mgr. Zuzana Bebčáková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk