Pedagogickí pracovníci 2011/12
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci » Pedagogickí pracovníci 2011/12

Pedagogickí pracovníci 2011/12


      
Mgr. Alena Strýčková
riaditeľka školy slovenský jazyk, estetická výchova astryckovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Kitašová
zástupkyňa riaditeľa školy biológia, chémia katarinakitasovazoznam.sk
 
Mgr. Soňa Šošková
zástupkyňa riaditeľa školy pre SVP slovenský jazyk, anglický jazyk sonasoskovacentrum.sk
 
Mgr. Marek Vaňko
zástupca riaditeľa školy fyzika, informatika mvankogymza.sk
 
Mgr. Zuzana Bačíková
  biológia, chémia mizubacentrum.sk
materská dovolenka
PaedDr. Antónia Bartošová
vedúca PK M, Dg matematika, geografia bartosova.antoniagmail.com
 
Mgr. Zuzana Bebčáková
koordinátor kultúrno-spoločenských akcií telesná výchova bebcakovazuzanaseznam.cz
 
PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
vedúca PK Fyz matematika, fyzika andrea.bednarovagmail.com
 
Mgr. Anna Blunárová
  nemecký jazyk, slovenský jazyk    
Mgr. Katarína Červencová
Kronikár slovenský jazyk, psychológia    
RNDr. Ľubomír Červený
koordinátor web stránky fyzika, informatika lccerveny.sk
www.cerveny.sk
 
Mgr. Gabriela Čorná
  biológia, geografia    
Mgr. Jaroslav Dekan
  Náboženstvo    
Mgr. Katarína Delinčáková
  anglický jazyk, nemecký jazyk kdelincakcentrum.sk
 
Mgr. Eleonóra Dúbravková
  matematika, deskriptívna geometria ndubravkovagymza.sk
 
Mgr. Mária Ďuráčiková
  nemecký jazyk, slovenský jazyk    
Mgr. Oľga Fašková
vedúca PK Tv telesná výchova, dejepis faskovagymza.sk
 
Mgr. Lucia Frčková
  matematika, fyzika frckovagymza.sk
 
Mgr. Andrea Fučíková
koordinátor SOČ nemecký jazyk, etická výchova andrea.fucikovagmail.com
 
Mgr. Marián Gajdošík
koordinátor CO telesná výchova marosgymza.sk
 
RNDr. Nataša Gerthofferová
  matematika, informatika natasagcentrum.sk
 
Mgr. Tatiana Hiková
  matematika, geografia thikovagymza.sk
hikova.gymza.sk
 
PaedDr. Katarína Hofírková
  anglický jazyk, geografia    
Ing. Mária Holišová
  anglický jazyk, matematika    
Mgr.Zuzana Hričovcová
  slovenský jazyk, anglický jazyk   materská dovolenka
Mgr. Beáta Jurínová
koordinátor EVÚ telesná výchova    
Mgr. Jana Kiliková
  slovenský jazyk jana_kilikovapost.sk
 
Mgr. Helena Krajčovičová
  slovenský jazyk, náuka o spoločnosti h.krajcovicovaazet.sk
 
Mgr. Anna Krišteková
  biológia, chémia anna.kristekovagmail.com
materská dovolenka
PaedDr. Žaneta Kubáňová
  biológia, telesná výchova    
PhDr. Jarmila Kubincová
  dejepis, etická výchova, náuka o spoločnosti jarka_84centrum.sk
 
Mgr. Veronika Kúdelková
  dejepis, anglický jazyk    
RNDr. Janka Kuchareková
vedúca PK Geo matematika, informatika, geografia jkucharekovagymza.sk
 
Cornelie Kutscher
zahraničný lektor nemecký jazyk corneliekraenzleoz.pl
 
Mgr. Jaroslava Lamošová
  anglický jazyk, matematika    
RNDr. Katarína Laštíková
vedúca PK Bio biológia, chémia    
Mgr. Jana Leibiczerová
koordinátor pre enviromentálnu výchovu biológia, chémia leibiczerovagymza.sk
 
Mgr. Darina Lešťanová
  nemecký jazyk, ruský jazyk lestanovagymza.sk
 
Mgr. Darina Lovišková
  francúzsky jazyk    
Mgr. Eva Mečárová
  slovenský jazyk    
Mgr. Imrich Milo
koordinátor pre projektovú činnosť anglický jazyk, dejepis imrich.milogmail.com
 
Mgr. Monika Milová
vedúca PK Aj, Frj anglický jazyk, nemecký jazyk mon81azet.sk
materská dovolenka
Ing. František Mudrík
  matematika, ekonomika    
Mgr. Lucia Muchyová
koordinátor protidrogovej prevencie anglický jazyk, biológia lucia.muchyovagmail.com
 
Mgr. Ema Némethyová
vedúca PK Inf informatika, geografia ema.nemethyovagmail.com
 
Mgr. Helena Pagáčová
  nemecký jazyk, ruský jazyk pagacovahazet.sk
 
Mgr. Petra Panáková
  francúzsky jazyk, estetická výchova   materská dovolenka
Mgr. Danka Petrovská
  nemecký jazyk, ruský jazyk dpetrovskacentrum.sk
 
Mgr. Ľudmila Potočáková
  matematika lpotocakovagymza.sk
 
Mgr. Zuzana Prečinská
  francúzsky jazyk, dejepis    
Mgr. Katarína Sádecká
  slovenský jazyk, náuka o spoločnosti katkasadeckacentrum.sk
materská dovolenka
Mgr. Katarína Sádecká
  slovenský jazyk, dejepis    
Mgr. Gabriela Sklenárová
vedúca PK SVP slovenský jazyk, dejepis gabika.sklenarovagmail.com
 
Mgr. Veronika Staňová
vedúca PK Aj anglický jazyk, dejepis    
Mgr. Katarína Surovčíková
  anglický jazyk, filozofia    
Mgr. Ivana Šimigová
  biológia, telesná výchova simigovagymza.sk
materská dovolenka
Mgr. Lenka Štalmachová
vedúca PK Sj, koordinátor ŽŠR slovenský jazyk, dejepis lstalmachovazoznam.sk
 
Mgr. Michal Šutek
správca siete informatika, ekológia sutekgymza.sk
 
Ing. Jarmila Turoňová
výchovná poradkyňa biológia, chémia jarmilaturonova.sk
 
Mgr. Zuzana Zajacová
vedúca PK Nj, Rj anglický jazyk, nemecký jazyk zuzykapobox.sk
 
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.skGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk