Biologicko-estetická exkurzia do Martina, Blatnice a Gaderskej doliny
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Exkurzie » Biologicko-estetická exkurzia do Martina, Blatnice a Gaderskej doliny

Biologicko-estetická exkurzia do Martina, Blatnice a Gaderskej doliny

       V dňoch 5.6.2012 a 6.6.2012 sa žiaci 1.ročníka nášho gymnázia zúčastnili biologicko-estetickej exkurzie. Počasie nám veľmi neprialo, ale napriek tomu exkurzia poskytla žiakom veľa nových informácií z reálneho prostredia. V Gaderskej doline získali bohaté informácie o faune a flóre ekologických spoločenstiev Veľkej Fatry od pracovníkov tamojšieho národného parku. V Múzeu slovenskej dediny na Jahodníkoch obohatili svoje informácie o slovenskej ľudovej architektúre, kultúre a tradíciách; v Múzeu M. Benku v Martine a v Múzeu K. Plicku v Blatnici sa zoznámili so životom a tvorbou týchto umelcov, ktorí vo svojej tvorbe zachovali poznatky o slovenskej ľudovej kultúre aj pre ďalšie generácie.

       L. Štalmachová


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk