Kurz ochrany života a zdravia III. ročník
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Kurz ochrany života a zdravia III. ročník

Kurz ochrany života a zdravia III. ročník
školský rok 2011/2012

       Žiaci tretieho ročníka absolvovali Kurz ochrany života a zdravia v čase od 14.5. - 18.5. 2012. Náplňou kurzu bolo rozšíriť a upevniť vedomosti a praktické zručnosti so zameraním na ochranu života a zdravia s využitím medzipredmetových vzťahov, rozvíjať telesnú zdatnosť a psychickú odolnosť študentov. KOŽaZ sa uskutočňoval dennou dochádzkovou formou. Miestom konania boli: Gymnázium Hlinská, Gill Aréna a Plte Strečno.
       Priebeh a náplň kurzu sa nám podarilo naplniť. Žiaci mali možnosť získať nové skúsenosti, vedomosti a zážitky. Na splavovaní po rieke Váh mali žiaci možnosť vyskúšať nevyspytateľnosť vetra, vody ale aj chladného počasia. Napriek tomu spoločnosť Plte Strečno pre nás pripravila zaujímavý a zábavný výklad histórie o Margite a Besnej, o hradoch a iné zaujímavé historické zmienky. Po absolvovaní cca 70 minútového splavovania, sme sa vybrali do krásnej prírody Malej Fatry a absolvovali nenáročný výstup na Starhrad. Počas výstupu určení žiaci simulovali zranenia, ktoré následne mali ostatní žiaci vhodným spôsobom riešiť, a tak si praktický vyskúšať osvojené vedomosti zo zdravotnej prípravy. V Gill Aréne čakala na žiakov odborná prednáška zo strany dobrovoľnej členky HS, ktorá bola veľmi prínosná a týkala sa tém od záchrany na horách, cez typy lán, výstroje a iné zaujímavosti. Následne si mali možnosť žiaci vyskúšať lezenie na boulderingovej stene a pre tých odvážnejších čakal program na 11 metrovej horolezeckej stene. Program v škole bol zameraný na osvojovanie a zdokonaľovanie poznatkov z oblasti civilnej a požiarnej ochrany, topografie, zdravotnej prípravy a praktických činnosti ako napr. strieľanie zo vzduchovky a iné.
       Cieľ kurzu ochrany života a zdravia sa nám podaril naplniť, žiaci si odniesli množstvo dôležitých praktických, teoretických skúsenosti a vedomosti a v neposlednom rade veľa zábavy a smiechu ako aj celé PK TSV s nimi.

       PaedDr. Žaneta Kubáňová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk