Pomohli sme zabezpečiť pitnú vodu pre deti v Zimbabwe
   Hlavná stránka » Akcie » UNICEF » Pomohli sme zabezpečiť pitnú vodu pre deti v Zimbabwe

Pomohli sme zabezpečiť pitnú vodu pre deti v Zimbabwe

       V termíne od 16. do 18. mája 2012 sa aj v našom meste realizovala zbierka UNICEF Slovensko Týždeň Modrého gombíka. 47 študenti nášho gymnázia, aj v rámci projektu Škola priateľská k deťom, sa opäť ako dobrovoľníci aktívne zapojili do kampane. V škole a v uliciach mesta vyzbierali 1 082,63 €.
       Vyzbierané financie sú určené na zabezpečenie prístupu detí k pitnej vode v Zimbabwe, pričom podľa reálneho prepočtu naše dobrovoľníčky pomohli zabezpečiť pitnú vodu na 100 dní pre 541 detí.

Ďakujeme všetkým a osobitne našim najaktívnejším dobrovoľníčkam:
    I.D Lucia Gašiaková, Sára - Stella Šutková 112 €
    II.A Beáta Marčanová, Žaneta Prišťová 102 €
    II.A Adriana Kováčiková, Helena Kramárová
    I.A Katarína Faturová, Sára Škvarková, Katarína Štefancová
    I.A Michaela Ticháková, Nikola Tvrdá
    II.A Magdaléna Galčeková, Lucia Hýllová, Eva Kováčová
    II.C Natália Čmelíková, Barbora Lancová, Veronika Višňovská
    II.E Kristína Cvachová, Barbora Habrúnová
    III.D Michaela Šugárová, Erika TicháPoďakovanie patrí aj všetkým prispievateľom, ktorých financie pomôžu:
  1. hĺbiť studne a opravovať existujúce (od roku 2007 UNICEF financoval hľadanie nových zdrojov pitnej vody a nové vrty pre viac ako 200 studní v 16 okresoch)
  2. zabezpečiť pitnú vodu pre školy
  3. dodávať čistú vodu v cisternách tam, kde nie sú dostupné zdroje pitnej vody (denne je to asi pol milióna litrov)
  4. dodávať prípravky na dezinfekciu a čistenie vody tam, kde je možné vodu čistiť alebo filtrovať (napríklad tablety na čistenie vody WPT, kde jedna tableta dokáže vyčistiť štyri až päť litrov vody)
  5. podporiť vzdelávanie o hygiene a hygienických návykoch.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk