Školská súťaž v programovaní
   Hlavná stránka » Predmety » Informatika » Školská súťaž v programovaní

Školská súťaž v programovaní "Delfináčik" - nultý ročník.

       V tomto školskom roku prvýkrát prebiehali tri súťažné kolá súťaže v programovacom jazyku DELPHI. Súťaže sa zúčastnili traja žiaci : Kristína Salajová, Dobroslav Grygar a Milan Sluka. Žiaci si v tejto súťaži preverili svoje vedomosti a zručnosti v programovaní. Súťaž prebiehala od októbra 2011 do mája 2012 v troch kolách.
       Prvé miesto získali s rovnakým počtom bodov : Dobroslav Grygar a Milan Sluka, druhé miesto: Kristína Salajová .
       Ďakujeme žiakom za účasť v tejto školskej súťaži a veríme, že na programovanie nezanevrú a budú sa v ňom ďalej zdokonaľovať a uplatňovať svoje poznatky v praxi. Dúfame, že v budúcom školskom roku sa tejto súťaže zúčastnia aj viacerí žiaci z našej školy, prípadne aj z iných škôl. Súťažné úlohy budú zverejňované on line formou na stránke našej školy.

       RNDr. J.Kucháreková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk