Vyhodnotenie "English Project Competition"
   Hlavná stránka » Predmety » Anglický jazyk » Vyhodnotenie "English Project Competition"

Vyhodnotenie "English Project Competition"

       Dňa 26. 4. sa uskutočnila školská súťaž týkajúca sa prezentácie rôznych typov projektov v anglickom jazyku na tému "Zvyky a tradície anglicky hovoriacich krajín". Študenti si pripravili nápadité projekty vo forme plagátov alebo ako prezentáciu v programe PowerPoint. Projekty vytvorené vo forme plagátov budú vystavené v učebniach anglického jazyka. Pri vyhodnotení sme ocenili najlepší projekt prvým miestom a vďaka kreativite projektov sme sa rozhodli pre dve druhé miesta. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme.

Ocenenými boli

      1. miesto- Miroslava Dobroňová
      2. miesto- Katarína Chromčíková, Annamaria Ondrušová


Mgr. Alžbeta Gašpercová a Mgr. Jaroslava Lamošová


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk