Súťaž o najzaujímavejšiu učebnú pomôcku
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Akcie a súťaže » Súťaž o najzaujímavejšiu učebnú pomôcku

Súťaž o najzaujímavejšiu učebnú pomôcku


       Dňa 16.1.2012 sa na našej škole opäť konala súťaž projektov z biológie a chémie - Súťaž o najzaujímavejšiu pomôcku. Žiaci mali možnosť spracovať ľubovoľnú tému, a to buď vo forme plagátu, pripravením prezentácie v PowerPointe, vytvorením pracovných listov alebo zhotovením modelu.

       Počas prezentovania jednotlivých prác vládla medzi súťažiacimi príjemná atmosféra - žiaci preukázali značnú dávku tvorivosti a následne tak potrápili porotu z rady študentov aj vyučujúcich. Vybrať tie najzaujímavejšie pomôcky, ktoré pomôžu vyučujúcim i samotným žiakom pri prezentovaní nového učiva alebo pri opakovaní, nebola práve jednoduchá úloha. Nakoniec sme spoločne ocenili nasledovné práce:

1.Kategória: Plagáty
 • Martin Líška, Dominika Michelová (IV.A)- Prokaryotická a eukaryotická bunka
 • Alžbeta Mičúchová (IV.F)- Fylogenéza obehovej sústavy
 • Ľubica Matulová, Jana Hubočanová (IV.A)- Bunky- porovnanie
 • Andrea Lehotská, Michaela Baránková (IV.E)- Prehĺtací reflex
 • Miroslava Jamečná (IV.F)- Stavba tela slimáka
 • Jana Kucková (IV.D)- Prierez obličkou
 • Alica Lokajová, Romana Puškárová (III.F)- Stavba húb
 • Simona Mahútová (IV.F)- Fylogenéza nervovej sústavy
2.Kategória: Pracovné listy
 • Dominika Grečnárová (IV.B)- Kostra
 • Mariana Repáková, Denisa Púčková (IV.B)- Tráviaca sústava
3.Kategória: Modely
 • Barbora Fučeková (IV.A), Silvia Hozáková (IV.C)- Prokaryotická bunka
 • Petra Mažgútová (IV.D)- Stavba kvetu
 • Martina Strýčková (IV.E)- Kontrakcia svalu
4.Kategória: Prezentácie v PowerPointe
 • Zuzana Frassová (IV.C)- Chemické zlúčeniny (triviálne názvy)
 • Nikola Milotová (IV.F)- Krv
 • Petra Mitanová (IV.A)- Kým zaznie plač

Ďakujeme všetkým súťažiacim za ich nápadité diela, ktoré zaručene pomôžu žiakom priblížiť, pochopiť a zatraktívniť vyučovacie hodiny. Tešíme na budúcoročné kreatívne výtvory.

Lucia Muchyová a Jana Leibiczerová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk