Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - január 2012
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - január 2012

Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - január 2012


       Štvrtok, 19. január 2012 - deň konania Obvodného kola ONJ na našom Gymnáziu na Hlinskej ulici 29 v Žiline.

       V našej škole, ktorá pripravuje žiakov na získanie certifikátu DSD z nemeckého jazyka sa opäť stretli najlepší nemčinári- stredoškoláci, víťazi školských kôl. Účastníkov tohto podujatia - 22 súťažiacich a 12 členov odborných porôt privítala riaditeľka školy p. Alena Strýčková a informáciu o škole podala zástupkyňa p.Soňa Šošková. Po otvorení začalo zápolenie v 3 kategóriách a poroty vybrali víťazov, ktorí postúpili do vyššieho kola tejto súťaže talentov.

       Naši reprezentanti obstáli veľmi dobre. Renáta Sedliačková v kategórii 2B obsadila v silnej konkurencii tejto najpočetnejšej a najvyrovnanejšej kategórie pekné 6. miesto a Monika Kohanová v kategórii 2A pri svojom prvom vystúpení v súťaži skončila na krásnom 2.mieste.

       Súťažiaci nemčinári dokázali, že úroveň ovládania jazyka je skutočne vysoká. Najlepší z nich sa 17. februára 2012 stretnú s víťazmi ostatných obvodných kôl nášho regiónu v Krajskom kole ONJ. A tam budeme mať opäť aj my "želiezko v ohni" v kategórii 2C Janu Chlebinovú z DSD triedy, ktorá ako víťazka školského kola priamo postúpila do KK ONJ.
       Všetkým zúčastneným: súťažiacim, porotcom, našej nemeckej lektorke Cornelie Kutscher ako i nemeckému asistentovi Alpay Yildirim ďakujeme a víťazom prajeme veľa úspechov v KK ONJ!

Mgr. Danka Petrovská, predseda OK ONJ

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk