Návšteva Výskumného ústavu mliekarenského a.s. v Žiline
   Hlavná stránka » Predmety » Chémia » Exkurzie » Návšteva Výskumného ústavu mliekarenského a.s. v ŽilineNávšteva Výskumného ústavu mliekarenského a.s. v Žiline       Dňa 20.12.2012 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie vo VÝSKUMNOM MLIEKARENSKOM ÚSTAVE, ktorý sa nachádza v blízkosti našej školy. Exkurzie, ktorá prebiehala v rámci vyučovania, sa zúčastnili žiaci, ktorí majú zvolený ako povinný seminár z predmetu chémia pod vedením p. Turoňovej a p. Kitašovej .
       Po príchode do mliekarenského ústavu sme boli usadení v miestnosti, kde začala prednáška. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií. Boli sme oboznámení s tým, že VÚM a.s. pôsobí ako celoslovenská vedecko - výskumná základňa s cieľom poskytovať odborné služby pre producentov mlieka, mliekarenské podniky, ako aj ďalšie príbuzné organizácie. Avšak to nie je jediná funkcia VÚM a.s.. Mne osobne sa páčila výskumná a skúšobná činnosť ústavu. To znamená, že ktokoľvek sa mohol zúčastniť základnej alebo špeciálnej skúšky mlieka, mliečnych a potravinárskych výrobkov v akreditovanom skúšobnom laboratóriu EXAMINALA.
       Po oboznámení sa s novými informáciami sme sa rozdelili na dve skupiny . Jedna ostala v prednáškovej miestnosti, kde boli žiakom poskytnuté špeciálne časopisy o mliekarni. V časopisoch boli spracované rôzne témy od histórie mliekarní na Slovensku až po dnešné, súčasne produkty a funkcie, ktoré poskytujú mliekarenské ústavy po celej republike. Aby sa naši šikovní maturanti nenudili, ich úlohou bolo spracovať si v skupinkách jednotlivé okruhy, ktoré im nadelili pani profesorky a na konci exkurzie spracované poznámky a poznatky predniesť ostatným spolužiakom.
       Zatiaľ, čo prvá skupina študovala odbornú literatúru, druhá sa vybrala s pani profesorkou a pracovníkom VÚM na obhliadku mliekarne. Oboznámili sme sa s novými prístrojmi a špeciálnymi zariadeniami, ktoré slúžili na výskum mliečnych produktov. Bola nám predstavená nová technológia a technika, ktorú sme predtým nepoznali. Navštívili sme laboratórium, kde sme si mohli všimnúť vzorky mlieka, ktoré práve prechádzali výskumom. V každej miestnosti a laboratóriu nám bolo povedaných niekoľko slov o technike a činnosti, ktorá sa v danej miestnosti vykonáva. Po skončení obhliadky sme sa vymenili so skupinkou, ktorá študovala časopisy.
       Po niekoľko hodinovej exkurzií sa obe skupiny stretli v miestnosti, kde si urobili spoločne výklad o tom, čo si naštudovali a čo videli na exkurzii.
       Ja osobne hodnotím túto akciu kladne. Žiaci, ktorí študujú a možno budú v budúcnosti pokračovať v štúdiu chémie, ocenia akcie tohto typu. Verím, že nielen ja, ale aj moji spolužiaci na seminároch si odniesli mnoho zaujímavých informácií, o ktorých predtým nevedeli. Celkový dojem exkurzie bol pozitívny, nakoľko sme mali možnosť komunikácie a mohli sme klásť otázky, ktoré nám boli ihneď zodpovedané.

       Seminár chémia
       Janka Kyselová , 4.D

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk