Ochrana prírody nám nie je ľahostajná
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Akcie a súťaže » Ochrana prírody nám nie je ľahostajná

Ochrana prírody nám nie je ľahostajná

       Dňa 15.12.2011 sme sa my, žiaci druhých ročníkov, v našej škole zúčastnili prednášky venovanej ochrane prírody. Prednášku viedla pani Lovritšová zo Školy ochrany prírody vo Varíne. Priblížila nám záslužnú prácu ochranárov na Slovensku. Dozvedeli sme sa veľa o národných parkoch, o rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov, o ekológií a o ochrane prírody. Prostredníctvom prezentácie sme sa aspoň cez obrázky ocitli na množstve fatranských končiarov a hôľ a mali sme možnosť vidieť príklady nešetrného a neodborného zaobchádzania človeka s prírodou.
       Prednáška sa nám veľmi páčila, bola poučná a inšpirujúca. Touto cestou by sme sa chceli pani Lovritšovej poďakovať a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

       Žiaci II. ročníka.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk