Ocenenie od Jednoty slovenských matematikov a fyzikov
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Ocenenie od Jednoty slovenských matematikov a fyzikov

Ocenenie od Jednoty slovenských matematikov a fyzikov


       Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Slovenská matematická spoločnosť udelili za dlhoročné inovačné snahy v oblasti výučby matematiky s pomocou IKT a za napísanie úspešného pedagogického čítania s názvom "Goniometria trochu inak" cenu Petra Pavla Bartoša za rok 2011 p. Mgr. Tatiane Hikovej a p. Mgr. Ľudmile Potočákovej.

       Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti matematiky, fyziky a príbuzných vedných disciplín. Slovenská matematická spoločnosť je sekciou JSMF, ktorej základným poslaním je podporovať rozvoj a uplatňovanie matematiky.

       Obidvom úspešným učiteľkám matematiky z našej školy blahoželáme k získanému oceneniu.


       Mgr. Marek Vaňko


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk