Kampaň Červené stužky
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Kampaň Červené stužky

Kampaň Červené stužky

Dňa 1. decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti zákernej chorobe AIDS ako deň posolstva, porozumenia, súcitu, solidarity a nádeje v otázke AIDS.

Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie s názvom "Červené stužky". Vybraní žiaci, ktorí sa zapojili do tejto kampane, boli prítomní na tomto stretnutí, ktorého hlavnou filozofiou je odovzdávanie vedomostí a informácií o víruse HIV, a tiež ochorení AIDS. Súčasťou tejto kampane bolo aj vlastné vyjadrenie názoru, postojov a postrehov k tejto problematike, a to prostredníctvom tvorby vlastnoručne vyrobených pohľadníc.

Žiaci mali ďalej možnosť vypočuť si odborné a veľmi pútavé prednášky o šírení a prevencii tohto ochorenia, stretnúť sa s dobrovoľníkmi, ktorí aktívne pracujú v krajinách s vysokým výskytom tejto choroby a v zaujímavej diskusii komunikovať s osobami, ktoré sa dobrovoľne liečia z rôznych typov drogových závislostí.

Nesmieme zabúdať, že každý z nás nesie celý život následky svojho správania, a preto môžeme povedať, že láska, vernosť a starostlivosť sú kľúčové v prevencii tohto ochorenia.


Lucia Muchyová
- koordinátor prevencie


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk