ODPORÚČANÁ ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Odporúčaná literatúra » ODPORÚČANÁ ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

ODPORÚČANÁ ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

  1. UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 1 - Biológia bunky a rastlín. Bratislava, SPN 1999
  2. UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 2 - Vývoj, systém a ekológia rastlín . Bratislava, SPN 2000
  3. UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 3 - Biológia a etológia živočíchov. Bratislava, SPN 2001
  4. UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 4 - Vývoj, systém a ekológia živočíchov. Bratislava, SPN 2002
  5. UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 5 - Genetika. Bratislava, SPN 2003
  6. UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnázia 6 - Biológia človeka, evolúcia a vznik života na Zemi. Bratislava, SPN 2005Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk