DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SA VYDARIL
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SA VYDARIL

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SA VYDARIL


       Takto možno stručne zhodnotiť akciu, ktorú sme zrealizovali dňa 24. novembra 2011. Už pred 11. hodinou stáli pred budovou školy skupiny záujemcov. Veľmi nás teší, že pozvanie na akciu prijali žiaci so 43 základných škôl nielen z mesta, ale i z okolia. Niektorí sa zaujímali o konkrétne prezentácie, ktoré si našli v programe ešte pred príchodom do školy, iní sa nechali inšpirovať počas akcie rôznymi upútavkami. A bolo naozaj z čoho vyberať. Pripravili sme bohatú ponuku ukážok z vyučovacích hodín, kde sa pracuje s modernou technikou, didaktické hry, ukážky prác, prezentácie mimovyučovacích aktivít. Niektorí zvedavci sa zaujímali o priestory, mnohí využili príležitosť overiť si svoje vedomosti z matematiky alebo z cudzích jazykov.
       Na akciu prišli aj rodičia žiakov, ktorí besedovali s vedením školy o štúdiu, učebných plánoch školy a kritériách na prijatie žiaka. Chceli získať čo najviac užitočných informácií, ktoré im určite pomôžu pri výbere strednej školy pre ich dieťa.
       Úspech tejto akcie záleží od jej propagácie, ale najmä od zaangažovanosti učiteľov a žiakov, ktorí akciu realizujú. Chcem poďakovať všetkým, ktorí so zápalom pomáhali pri príprave a realizácii tejto akcie. Verím, že účastníci sa medzi nami dobre cítili a získali množstvo poznatkov a informácií o našej škole, ktorá svoju úroveň dokáže aj veľmi dobre propagovať.

V Žiline 25. novembra 2011
Mgr. Soňa Šošková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk