22.ročník medzinárodného festivalu Jašidielňa
   Hlavná stránka » Škola » Výchovné poradenstvo » Aktivity » 22.ročník medzinárodného festivalu Jašidielňa

22.ročník medzinárodného festivalu Jašidielňa


       Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa naši študenti aktívne zapojili do organizovania 22.ročníka medzinárodného festivalu Jašidielňa, ktorý sa konal od 5.9. do 7.9. 2011. Sme radi, že sú medzi nami študenti, ktorí dobrovoľne a veľmi ochotne venujú čas ľuďom s postihnutím, lámu bariéry a predsudky.

Poďakovanie patrí študentom:
  • Lucia Šottníková
  • Jana Labudová
  • René Neumannová
  • Silvia Grandtnerová
  • Zuzana Frassová
  • Zuzana Vavríková
  • Veronika Rabatinová
  • Matúš Kučka


Ďakujeme.

Jarmila Turoňová, výchovná poradkyňa

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk