Pozvanie na Deň otvorených dverí
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » Pozvanie na Deň otvorených dverí

Pozvanie na Deň otvorených dverí


       Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská dňa 24. novembra 2011. Z bohatej ponuky aktivít pre Vás vyberáme :

PRE ŽIAKOV v čase od 11.00 do 13.30 ponúkame
 • ukážky z vyučovacích hodín rôznych predmetov
 • prezentácie aktivít, ktoré podporujú zvedavosť, nekonvenčný pohľad
 • možnosť overiť si svoje vedomosti, zručnosti, pohotovosť, tvorivosť
 • aktivity s využitím interaktívnej tabule , vizualizéra, výpočtovej techniky
 • ukážky zo zaujímavých žiackych projektov
 • prehliadku študentského filmu v anglickom a ruskom jazyku
 • účasť na tvorbe koláží, mozaík, výtvarných prác
 • aktivity v stánku zdravia
 • prehliadku priestorov školy
 • možnosť zapojiť sa do hodnotenia akcie
 • informačné materiály o škole a štúdiu


PRE RODIČOV A UČITEĽOV v čase od 11.00 do 15.00 ponúkame
 • besedu s vedením školy o kritériách pre prijímacie konanie
 • informácie o typoch učebného plánu na škole
 • prehľady o umiestnení absolventov školy.

Nielen ponuka rozmanitých aktivít, ale tiež priateľská atmosféra, otvorenosť v komunikácii sú pre Vás zárukou, že v našej škole sa budete dobre cítiť a zároveň získate cenné informácie o modernej, progresívnej a kvalitnej vzdelávacej inštitúcii, ktorou Gymnázium Hlinská určite je.

Tešíme sa na Vás.

V Žiline 7. novembra 2011
Mgr. Soňa Šošková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk