Medzinárodný deň školských knižníc
   Hlavná stránka » Škola » Školská knižnica » Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc
24.10.2011

7. r o č n í k


       Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr.Blanche Woolls, prezidentka medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola téma:

"Školské knižnice pripravujú žiakov na život"


V našej školskej knižnici sa tento deň niesol v duchu hesla:
"Hľadanie zmyslu života je hlavnou zodpovednosťou každého človeka"

(Zmysel života nemôžeme človeku predpísať, môžeme mu ho pomôcť hľadať, no nájsť si ho musí sám).

       V piatich hodinových blokoch, sme realizovali v školskej knižnici pod vedením Mgr.Zuzany Bebčákovej, Mgr.Lucie Muchyovej, Ing.Jaroslavy Turoňovej a Mgr.Zuzany Zajacovej, netradičné formy vzdelávania za pomoci literatúry z fondu knižnice, ktoré boli zamerané na dôležité oblasti života mladého človeka. Išlo o rodinu, zdravý životný štýl, prevencie proti závislosti od drog a práca s informáciami. Témy sme vybrali v zmysle typu vzdelávania, ktoré v našej škole poskytujeme - gymnaziálne, a jeho hlavného cieľa, prípravu na ďalšie vzdelávanie vysokoškolské. Do projektu sme zapojili jednu triedu I. ročníka, tri triedy II. ročníka a jednu triedu IV. ročníka. Využili sme prepojenie na ŠKVP a učebné osnovy predmetov etickej výchovy, biológie a nemeckého jazyka. Týmto projektom sme dali možnosť žiakom pri priamej práci s knihou rozlišovať významy textov a uvažovať o tom, čo prečítali, v spojení s aplikáciou týchto informácií v rôznych modelových úlohách.

Zuzana Brodňanová
školská knihovníčka

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk