Súťaž o najzaujímavejšiu nástenku s protidrogovou tematikou
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Súťaž o najzaujímavejšiu nástenku s protidrogovou tematikou

Gymnázium Hlinská vyhlasuje:

  • milí žiaci, i v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do súťaže o najzaujímavejšiu nástenku s protidrogovou tematikou
  • v rámci mesiaca november, ktorý je zameraný na boj proti drogám, si vo svojej triede vyhotovíte nástenku, ktorou vyjadríte svoj postoj k drogám a drogovým závislostiam
  • priebeh súťaže - od 2.11. do 30.11. 2011
  • vyhlásenie výsledkov - prvý decembrový týždeň
  • cieľ tejto aktivity: rozvíjanie odmietavého postoja k rozličným drogám
  • obsahová a umelecká hodnota násteniek budú na konci mesiaca hodnotené koordinátorkou prevencie (p. Muchyová) v spolupráci s vyučujúcimi predmetov biológia, chémia a umenie a kultúra
  • triedy umiestnené na prvých troch miestach budú sladko odmenené


Mgr. Lucia Muchyová
koordinátor prevencie


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk