Prehľad o triedach v šk. roku 2011/12
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2011/12

Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
I.A 25 9 16 nemecký jaz. NEJ/ANJ P Z/P     

p. Blunárová

p. Ďurovčíková

p. Kubincová

I.B 27 8 19 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P Z Z

p. Kubincová

p. Čorná

I.C 27 10 17 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P Z Z

p. Červencová

p. Delinčáková

I.D 26 18 8 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P Z Z

p. Hofírková

p. Mudrík

I.E 28 14 14 všeobecné ANJ/NEJ P/Z P/Z  

p. Kúdelková

p. Kubáňová

I.F 10 6 4 všeobecné ANJ/NEJ P P  

p. Turoňová

p. Bartošová

v zahraničí 0 0 0
1.ročník 144 65 79
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
II.A 27 12 15 nemecký jaz. NEJ/ANJ P/P Z/P  

p. Pagáčová

p. Lamošová

p. Lešťanová

II.B 28 14 14 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P/P Z Z

p. Kiliková

p. Červený

II.C 28 11 17 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ Z/P P Z

p. Hiková

p. Prečinská

II.D 25 10 15 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P/P Z Z

p. Staňová

p. Kucháreková

II.E 27 16 11 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P/P Z Z

p. Lešťanová

p. Mečárová

v zahraničí 1 1 0
2.ročník 136 64 72
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
III.A 25 6 19 nemecký jaz. NEJ/ANJ P/P Z/P  

p. Potočáková

p. Milo

p. Potočáková

III.B 28 8 20 všeobecné ANJ/FRJ P/P Z/Z  

p. Bednárová

p. Sádecká

III.C 28 13 15 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P/P Z Z

p. Fašková

p. Laštíková

III.D 29 8 21 všeobecné ANJ/RUJ P/P Z/Z  

p. Némethyová

p. Surovčíková

III.E 27 7 20 všeobecné ANJ/NEJ Z/P P/Z  

p. Bebčáková

p. Dúbravková

III.F 27 10 17 všeobecné ANJ/NEJ P/P Z/Z  

p. Leibiczerová

p. Jurinová

v zahraničí 4 1 3
3. ročník 168 53 115
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
IV.A 23 5 18 nemecký jaz. NEJ/ANJ P/P Z/P  

p. Zajacová

p. Kutscher

p. Krajčovičová

IV.B 30 7 23 všeobecné ANJ/FRJ P/P Z/Z  

p. Krajčovičová

p. Lovišková

IV.C 28 9 19 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P/P Z Z

p. Muchyová

p. Prečinská

IV.D 30 11 19 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ Z/P P Z

p. Gerthofferová

p. Štalmachová

IV.E 31 11 20 všeobecné ANJ/NEJ P/P P/Z  

p. Sklenárová

p. Holišová

IV.F 30 13 17 všeobecné ANJ/NEJ Z/P P/Z  

p. Fučíková

p. Gajdošík

v zahraničí 0 0 0
4. ročník 171 56 115
 
celkom 619 238 381


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk