Školská súťaž v programovaní - Delfináčik
   Hlavná stránka » Predmety » Informatika » Školská súťaž v programovaní - Delfináčik


Školská súťaž v programovaní - Delfináčik.

       V novembri 2011 začína školská súťaž v programovaní - Delfináčik.

       Súťaž je zameraná na rozvoj algoritmického myslenia a programových zručností v programovacom jazyku Delphi.

       Súťaž prebehne v 7. súťažných kolách (november - máj). Po skončení posledného kola bude súťaž vyhodnotená za všetky prebehnuté kolá. Žiaci sa môžu zúčastňovať jednotlivých kôl nezávisle na predchádzajúcom kole. Úlohy budú bodované, za každú správnu odpoveď 1 bod.

       Žiaci na prvom až treťom mieste získajú sponzorské ceny, ostatní žiaci účastnícky list a dobrý pocit zo získania nových vedomostí.

       Súťažné úlohy, vždy prvý týždeň v mesiaci si každý žiak môže vyzdvihnúť u koordinátora tejto súťaže . Výsledky po každom kole na začiatku nasledujúceho mesiaca budú zverejnené na nástenke pri učebni informatiky a budú zverejnené nové súťažné úlohy.

       RNDr. J.Kucháreková - koordinátor súťaže


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk