Deň otvorených dverí
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Pozvánka do Gymnázia Hlinská Žilina

       Gymnázium na Hlinskej 29 v Žiline Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 24.novembra 2011. Ide o našu tradičnú akciu, ktorou predstavujeme školu nielen záujemcom o štúdium, ale i širokej verejnosti.

Čo ponúkame:
       V čase od 11.00 do 13.30 si môžete pozrieť ukážky z vyučovacích hodín rôznych predmetov s využitím najmodernejšej didaktickej techniky , napr. interaktívnej tabule, vizualizéra či notebookov s projektorom. Poskytneme Vám aktuálne informácie o učebných plánoch školy, o možnostiach pre individuálnu profiláciu žiaka a medzinárodných jazykových certifikátoch, ktoré žiak môže počas štúdia získať. Zároveň ponúkame žiakom overenie si vedomostí a zručností v rámci prípravy na gymnaziálne štúdium a prístup do všetkých priestorov školy.
       Beseda pre rodičov s vedením školy o štúdiu a kritériách na prijatie žiaka bude od 11.00 do 15.00 hod.

Čo by ste o nás mali vedieť:
       Sme progresívna škola s viac ako štyridsaťšesťročnou tradíciou. Veľký areál školy, ku ktorému patrí letné átrium a športový komplex, je situovaný v tichom prostredí a zároveň je dobre dostupný nielen v rámci mesta, ale i z okolia. Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov zameraných na modernizáciu a internetizáciu vzdelávania. Podporujeme študentov v účasti na rôznych konkurzoch, aby sme im umožnili prežiť časť štúdia na strednej škole v zahraničí. Nevenujeme sa žiakom len na vyučovaní, ale cez bohatú ponuku krúžkovej činnosti a rozmanitých akcií školy vytvárame možností na ich ďalší rozvoj a zmysluplné trávenie voľného času. Vysoká úspešnosť v prijímaní absolventov na vysoké školy podľa ich výberu a veľmi dobré výsledky v celoštátnych meraniach úrovne výsledkov žiakov sú zárukou kvalitnej prípravy aj pre ďalších záujemcov o štúdium.

       Soňa Šošková, zástupkyňa riaditeľky školy


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk