Vybral som si Slovensko
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Vybral som si Slovensko

Vybral som si Slovensko
Hovorí Alpay Yildirim , asistent nemeckého jazyka na Gymnáziu Hlinská

       Pre vzdelaného občana Európy je znalosť aspoň dvoch cudzích jazykov nevyhnutná. To si uvedomujú aj na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Každý žiak na tejto škole má možnosť študovať dva cudzie jazyky a kvalite prípravy žiakov v anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku venujú veľkú pozornosť. Pri vyučovaní nemeckého jazyka im v tom v tomto školskom roku okrem lektorky nemeckého jazyka pomáha aj Alpay Yildirim z Nemecka.

       Je to mladý asistent nemeckého jazyka, ktorý prišiel na Slovensko s cieľom spoznať nielen našu krajinu, ale zároveň pomôcť aj pri propagácii nemeckého jazyka, ktorý je mimochodom materinským jazykom najväčšieho počtu obyvateľov Európy. Po príprave v centrále v Nemecku spolupracuje so slovenskými učiteľmi na gymnáziu pri realizácii vyučovacích hodín nemeckého jazyka nielen v triede, kde sa žiaci pripravujú na získanie Nemeckého jazykového diplomu, ale aj v triedach bez rozšíreného vyučovania tohto jazyka. Zároveň sa zúčastňuje na práci krúžku, spolupracuje pri realizácii rôznych akcií školy, pomáha žiakom pri tvorbe projektov. Vidno ho aj v mimovyučovacom čase pri bezprostrednej komunikácii so žiakmi školy - samozrejme v nemčine, keďže po slovensky vie zatiaľ len pár slov. Chystá sa aj na základné školy v meste a v okolí. Chcel by žiakom porozprávať o vyučovaní na základných školách v Nemecku a tiež pomôcť im pri rozvoji ich komunikačných zručností.

       Prajeme mu, aby jeho pobyt na Slovensku naplnil jeho očakávania a zároveň aby jeho nadšenie pre propagáciu nemčiny motivovalo žiakov k práci s týmto jazykom .

V Žiline 17. októbra 2011
Mgr. Soňa Šošková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk