Pedagogickí pracovníci 2010/11
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci » Pedagogickí pracovníci 2010/11

Pedagogickí pracovníci 2010/11

Mgr. Alena Strýčková
riaditeľka školy slovenský jazyk, estetická výchova astryckovagymza.sk
 
Mgr. Zuzana Durná
zástupkyňa riaditeľa školy pre prírodovedné predmety matematika, fyzika zdurnacentrum.sk
 
Mgr. Soňa Šošková
zástupkyňa riaditeľa školy pre SVP slovenský jazyk, anglický jazyk sonasoskovacentrum.sk
 
Mgr. Zuzana Bačíková
  biológia, chémia mizubacentrum.sk
materská dovolenka
PaedDr. Antónia Bartošová
vedúca PK M, Dg matematika, geografia bartosova.antoniagmail.com
 
Mgr. Zuzana Bebčáková
koordinátor kultúrno-spoločenských akcií telesná výchova bebcakovazuzanaseznam.cz
 
PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
vedúca PK Fyz matematika, fyzika andrea.bednarovagmail.com
 
Mgr. Andrea Beláková
  biológia, chémia andrea.belakovagmail.com
 
Mgr. Andrej Blaho
koordinátor evidencie úrazov telesná výchova, informatika andyvolejpost.sk
 
Mgr. Anna Blunárová
  nemecký jazyk, slovenský jazyk    
Mgr. Mária Červeňanová
vedúca PK Bio, Ch biológia, geografia zabkaciagmail.com
 
Mgr. Katarína Červencová
  slovenský jazyk, psychológia    
RNDr. Ľubomír Červený
koordinátor web stránky fyzika, informatika lccerveny.sk
www.cerveny.sk
 
Mgr. Gabriela Čorná
  biológia, geografia   materská dovolenka
Mgr. Jaroslav Dekan
  Náboženstvo    
Mgr. Katarína Delinčáková
  anglický jazyk, nemecký jazyk kdelincakcentrum.sk
 
Mgr. Eleonóra Dúbravková
  matematika, deskriptívna geometria ndubravkovagymza.sk
 
Mgr. Oľga Fašková
vedúca PK Tv telesná výchova, dejepis faskovagymza.sk
 
Mgr. Lucia Frčková
  matematika, fyzika frckovagymza.sk
 
Mgr. Andrea Fučíková
koordinátor SOČ nemecký jazyk, etická výchova andrea.fucikovagmail.com
 
Mgr. Marián Gajdošík
koordinátor CO telesná výchova marosgymza.sk
 
RNDr. Nataša Gerthofferová
  matematika, informatika natasagcentrum.sk
 
Mgr. Tatiana Hiková
  matematika, geografia thikovagymza.sk
hikova.gymza.sk
 
PaedDr. Katarína Hofírková
  anglický jazyk, geografia    
Ing. Marta Hoštáková
  ekonomika   odchod od 8.10.2010
Mgr.Zuzana Hričovcová
kronikár slovenský jazyk, anglický jazyk   materská dovolenka
Mgr. Beáta Jurínová
  telesná výchova    
Mgr. Jana Kiliková
  slovenský jazyk jana_kilikovapost.sk
 
PaedDr. Katarína Kitašová
  biológia, chémia   materská dovolenka
Mgr. Helena Krajčovičová
  slovenský jazyk, náuka o spoločnosti h.krajcovicovaazet.sk
 
Cornelie Kränzle
zahraničný lektor nemecký jazyk corneliekraenzleoz.pl
 
Mgr. Anna Krišteková
  biológia, chémia anna.kristekovagmail.com
materská dovolenka
PhDr. Jarmila Kubincová
  dejepis, etická výchova, náuka o spoločnosti jarka_84centrum.sk
 
Mgr. Veronika Kúdelková
  dejepis, anglický jazyk    
RNDr. Janka Kuchareková
vedúca PK Geo matematika, informatika, geografia jkucharekovagymza.sk
 
Mgr. Janka Labajová
  francúzsky jazyk, slovenský jazyk janka.labajovacentrum.sk
 
Mgr. Alena Ľachová
  chémia   zástup
Mgr. Jaroslava Lamošová
  anglický jazyk, matematika   materská dovolenka
RNDr. Katarína Laštíková
  biológia, chémia   materská dovolenka
Mgr. Jana Leibiczerová
koordinátor pre enviromentálnu výchovu biológia, chémia leibiczerovagymza.sk
 
Mgr. Darina Lešťanová
  nemecký jazyk, ruský jazyk lestanovagymza.sk
 
Mgr. Eva Mečárová
  slovenský jazyk    
Mgr. Imrich Milo
koordinátor pre projektovú činnosť anglický jazyk, dejepis imrich.milogmail.com
 
Mgr. Monika Milová
vedúca PK Aj, Frj anglický jazyk, nemecký jazyk mon81azet.sk
 
Ing. František Mudrík
  matematika, ekonomika    
Mgr. Lucia Muchyová
koordinátor protidrogovej prevencie anglický jazyk, biológia lucia.muchyovagmail.com
 
Mgr. Ema Némethyová
  informatika, geografia ema.nemethyovagmail.com
 
Mgr. Miroslava Odleváková
  anglický jazyk, nemecký jazyk odlevakovagymza.sk
 
Mgr. Helena Pagáčová
  nemecký jazyk, ruský jazyk pagacovahazet.sk
 
Mgr. Petra Panáková
  francúzsky jazyk, estetická výchova   materská dovolenka
Mgr. Ľubica Pappová
  nemecký jazyk, ruský jazyk    
Mgr. Anna Pekná
  dejepis, slovenský jazyk    
Mgr. Mária Peťovková
  nemecký jazyk, ruský jazyk    
Mgr. Danka Petrovská
  nemecký jazyk, ruský jazyk dpetrovskacentrum.sk
 
Mgr. Ľudmila Potočáková
  matematika lpotocakovagymza.sk
 
Mgr. Zuzana Prečinská
  francúzsky jazyk, dejepis    
Mgr. Katarína Sádecká
  slovenský jazyk, náuka o spoločnosti katkasadeckacentrum.sk
materská dovolenka
Mgr. Gabriela Sklenárová
vedúca PK SVP slovenský jazyk, dejepis gabika.sklenarovagmail.com
 
Mgr. Veronika Staňová
  anglický jazyk, dejepis    
Mgr. Katarína Stupňanová
  matematika, fyzika stupnanova.katarinagmail.com
 
Mgr. Ivana Šimigová
  biológia, telesná výchova simigovagymza.sk
materská dovolenka
Mgr. Lenka Štalmachová
vedúca PK Sj, Ev, UaK, DeU, koordinátor ŽŠR slovenský jazyk, dejepis lstalmachovazoznam.sk
 
Mgr. Michal Šutek
správca siete informatika, ekológia sutekgymza.sk
 
Ing. Jarmila Turoňová
výchovná poradkyňa biológia, chémia jarmilaturonova.sk
 
Mgr. Marek Vaňko
vedúci PK Inf fyzika, informatika mvankogymza.sk
 
Mgr. Zuzana Zajacová
vedúca PK Nj, Rj anglický jazyk, nemecký jazyk zuzykapobox.sk
 
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk