Odporúčaná literatúra
   Hlavná stránka » Predmety » Chémia » Odporúčaná literatúra » Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra

  • Silný,Peter, Brestenská,Beáta, Pichaničová,Ivana.1999. Úlohy a modely. Bratislava:Expol pedagogika,1999,ISBN 80-967957-7-5

  • Silný,Peter, Brestenská,Beáta.1996. Prehľad chémie 1. Bratislava:SPN,1996,ISBN 80-08-00376-6

  • Kmeťová,Jarmila,Silný Peter a kol.2010. Chémia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava:Expol pedagogika,2010,ISBN 978-80-8091-174-4

  • Benešová,Marika,Satrapová,Hana.2002. Zmaturuj z chémie. Bratislava:Didaktis,s.r.o.,2002,ISBN 80-7358-030-6

  • Silný,Peter, Zverecová,Katarína.2009. Úlohy a modely -usmerňovania riešenia úloh z organickej chémie. Zvolen:Bratia Sabovci,s.r.o., 2009,ISBN 978-80-89241-14-9

  • Záhradník,Pavol, Lisá,Viera.2010. Organická chémia I. Bratislava:SPN,2010, ISBN 978-80-10-01920-5

  • Mikulčák,Jiří a kol. 1992. Matematické,fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy. Bratislava:SPN,1992.ISBN 80-08-01489-X

  • Prokša,Miroslav.1997. Chémia a my. Bratislava:SPN,1997,ISBN 80-08-02455-0Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk