Absolventská slávnosť 2011
   Hlavná stránka » Akcie » Absolventská slávnosť » Absolventská slávnosť 2011

Absolventská slávnosť


       Slávnostné vyraďovanie absolventov Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline sa v rámci "Absolventskej slávnosti" konalo 27. mája 2011 v koncertnej sále Konzervatória v Žiline, kde za prítomnosti pedagógov a študentov školy a pozvaných hostí prevzali absolventi z rúk riaditeľky školy, Aleny Strýčkovej, maturitné vysvedčenie - doklad o ukončení štúdia na strednej škole.
       Súčasťou slávnosti bolo i odovzdávanie medzinárodne uznávaného certifikovaného dokladu za úspešné zvládnutie skúšky z nemeckého jazyka niektorým študentom 4.A triedy.
       Za mimoriadne študijné výsledky počas celého štúdia na gymnáziu a úspešnú reprezentáciu školy odovzdala riaditeľka školy pochvaly riaditeľkou školy a čestné uznania. Dôstojnosť aktu prevzatia dokladu o ukončení štúdia i slová absolventov na záver boli súčasťou krásnej rozlúčky so stredoškolským štúdiom a otvorením ďalších dverí poznania.

fotogaléria



Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk