AMOS 2011
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » AMOS 2011

AMOS 2011

       Už tradičnou akciou pri príležitosti osláv dňa učiteľov sa stal AMOS. Aj tento rok sme hľadali na našom gymnáziu toho naj učiteľa. Celkovo sa do internetového hlasovania zapojilo 395 žiakov, ktorí spolu odovzdali 1576 hlasov.
       Pedagógovia boli hodnotení v 4 kategóriách : 1.Pedagóg, ktorý má môj rešpekt; 2.Pedagóg, ktorý má moje sympatie; 3.Pedagóg, ktorý ma najlepšie smeruje a 4.Pedagóg, ktorý najspravodlivejšie posudzuje.
       Hlasovania sa zúčastnilo aj 37 učiteľov. Tí mohli hlasovať za najlepšiu triedu. Tou sa stala II.E.
       Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 28.3.2011 v telocvični školy. V programe účinkovali aj žiaci našej školy. Na klavíri hrala Kristína Cvachová, spevom nás očarila Zuzana Skotnická, zatancovali nám Michaela Holienčíková s partnerom a Monika Marušáková s Líviou Nemcovou.
       Ďakujeme všetkým, bez ktorých by sa tento projekt nezrealizoval - vedeniu školy, pani prof. Bebčákovej a Štalmachovej, Igorovi Janicovi, moderátorom, všetkým účinkujúcim a organizátorom zo ŽŠR .

Výsledky

Pedagóg, ktorý najspravodlivejšie posudzuje:
1. Lucia Muchyová
2. Jana Leibiczerová
2. Lenka Štalmachová
3. Jana Kiliková
4. Marián Gajdošík
5. Katarína Kitašová
6. Antónia Bartošová
7. Andrea Bednárová
8. Jarmila Turoňová
9. Imrich Milo
10. Zuzana Zajacová

Pedagóg, ktorý má moje sympatie:
1. Marián Gajdošík
2. Branislav Lysonek
3. Lucia Muchyová
4. Jana Kiliková
5. Andrea Beláková
6. Gabriela Sklenárová
7. Eva Mečárová
8. Janka Labajová
9. Antónia Bartošová
10. Janka Kucháreková

Pedagóg, ktorý má môj rešpekt:
1. Katarína Kitašová
2. Lucia Muchyová
3. Tatiana Hiková
4. Marián Gajdošík
5. Andrea Bednárová
6. Zuzana Durná
7. Helena Krajčovičová
8. Ľubomír Červený
9. Imrich Milo
10. Zuzana Zajacová

Pedagóg, ktorý ma najlepšie smeruje:
1. Lucia Muchyová
2. Janka Labajová
2. Imrich Milo
3. Marián Gajdošík
4. Lenka Štalmachová
5. Jarmila Turoňová
6. Jana Kiliková
7. Helena Krajčovičová
8. Branislav Lysonek
9. Zuzana Zajacová
10. Zuzana Bebčáková

Celkový AMOS:
1. Lucia Muchyová
2. Marián Gajdošík
3. Katarína Kitašová
4. Branislav Lysonek
5. Andrea Bednárová
6. Jana Kiliková
7. Helena Krajčovičová
8. Imrich Milo
9. Lenka Štalmachová
10. Antónia Bartošová

Ešte raz ďakujeme všetkým, bez vás by to nešlo :)


fotogaléria


Sieň slávy AMOS


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk