Ocenení absolventi
   Hlavná stránka » Akcie » Absolventská slávnosť » Ocenení absolventi

I.

4.D Kristíne Janotovej za vynikajúce výsledky dosiahnuté v medzinárodných

súťažiach v rámci aplikovanej ekonómie, reprezentáciu školy a aktívnu účasť

v kultúrno spoločenských podujatiach v rámci školy

4.D Romane Ganoczyovej za 1.miesto v medzinárodnej súťaži prezentácie Slovenska v anglickom jazyku

4.D Petrovi Šimkovi  za 1.miesto v medzinárodnej súťaži prezentácie Slovenska v anglickom

jazyku a reprezentáciu školy v SOČ

II.

4.A Jane Kasmanovej za výborné študijné výsledky počas celého štúdia na gymnáziu, reprezentáciu školy v SOČ a aktívnu tvorivú prácu v Literárnom klube

4.B Veronike Gajdošovej za výborné študijné výsledky počas celého štúdia na

gymnáziu

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk