Na Gymnáziu Hlinská znela nemčina
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Na Gymnáziu Hlinská znela nemčina

Na Gymnáziu Hlinská znela nemčina


       19. január 2011 bol deň, keď ste na našom Gymnáziu mohli v spleti cudzích jazykov počuť nemčinu viac ako v iné dni. Bolo to preto, že z poverenia Krajského školského úradu sa u nás konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov stredných škôl. Dvanásťčlenná porota nemala ľahkú úlohu. V piatich kategóriách musela vybrať tých najlepších súťažiacich.
       Naši žiaci sa v silnej konkurencii nestratili. V kategórii 2C Michal Končitek získal 1. miesto a v kategórii 2B Renáta Sedliačková obsadila 5. miesto.
       Výber práve našej školy pre túto súťaž nebol náhodný. Určite súvisel aj s tým, že sme v regióne jediné gymnázium, ktoré má v každom ročníku jednu triedu a rozšíreným vyučovaním nemčiny. Žiaci v nej sa pripravujú na získanie medzinárodného certifikátu Nemeckého jazykového diplomu DSD II. stupňa na úrovni C1 alebo B2.
       Sme radi, že i táto súťaž prispela k propagácii nemčiny ako významného jazyka Európskej únie.

       Mgr. Soňa Šošková

       Fotodokumentácia: Mgr. Danka Petrovská

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk