Exkurzia do Viedne
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Exkurzia do Viedne

Exkurzia do Viedne

       Exkurzia do Viedne sa uskutočnila dňa 8.12.2010. Zúčastnili sa jej 38 žiakov II. a III. ročníka. Cieľom exkurzie nemeckého jazyka bolo spoznávanie kultúrno-historických pozoruhodností mesta a overenie si znalosti z nemeckého jazyka v praxi.. Tento cieľ sa podarilo splniť.
       Žiaci mali možnosť pozrieť si historickú časť mesta začínajúc Dómom sv. Štefana. Ďalej nasledovala prehliadka viedenského orloja s historickými postavami, kde pri výklade mohli počuť niektoré mená ,ktoré sa učili v dejepise, príp. sa budú učiť. Vo Viedni sa koná každoročne svetoznámy viedenský bál v budove Štátnej opery, ktorú si žiaci tiež pozreli s poznámkou, že možno sa aj im podarí niekedy sa zúčastniť na Viedenskom bále, ktorý poznajú z televízie .Všetci sme obdivovali Kostol sv. Petra, jeden z najkrajších barokových kostolov v Európe. Pri návšteve Dómu sv. Štefana, Kostola sv. Petra ako aj Kostola sv. Augusta mohli žiaci porovnávať rôzne výtvarné štýly, o ktorých sa učia v UaK.
       Byť vo Viedni a nevidieť kráľovský areál Hofburg by bolo neodpustiteľné Takže sme si ho prešli aj my všetci. Dozvedeli sme sa veľa o dejinách Rak.-Uhorskej monarchie a tieto poznatky možno využiť v dejepise. To bola prvá časť exkurzie.
       Druhá smerovala k vianočným trhom- symbolu predvianočnej atmosféry Viedne. Ale skôr ako sme tam prišli pozreli sme si modernú budovu Parlamentu a známeho Viedenského divadla.
       A konečne sme stáli pred prekrásne osvetlenými viedenskými trhmi, ktoré sa nachádzajú pred budovou mestskej Radnice. Tu mali žiaci možnosť overiť si svoje znalosti z nemeckého jazyka, pretože každý chcel kúpiť nejakú maličkosť domov.
       Na záver exkurzie sme prešli prekrásne osvetlenou Viedňou k Švédskemu námestiu, kde na nás čakal autobus .Dosť unavení, ale plní dojmov sme nastúpili na cestu späť.
       Plánovaná akcia splnila svoj cieľ a podľa výpovede žiakov by sa tam chceli ešte vrátiť, lebo za jeden deň sa nedá všetko pozrieť.
       Žiaci môžu získané poznatky využiť nielen na hodine nemeckého jazyka, ale aj v iných už spomínaných predmetoch.

       Pagáčová Helena

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk