Návšteva interaktívnej ENV výstavy
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Návšteva interaktívnej ENV výstavy

Návšteva interaktívnej ENV výstavy


       V rámci predmetu seminár z biológie sa 35 študentov tretieho ročníka zúčastnilo podujatia v Škole ochrany prírody vo Varíne. Spoločne s lektorkami si prezreli interaktívnu putovnú slovensko - maďarskú výstavu Život vtákov v Dunajských luhoch.

       Študenti mohli vidieť drevené makety vtákov v životnej veľkosti, ručne maľované panely s motívmi lužných lesov, lúk a mokradí, mohli si zostaviť názornú potravovú sieť orliaka morského, či spoznávať spev a život vodného vtáctva pomocou prezentácií. Tiež mali možnosť zahrať si napríklad nadrozmerné puzzle, či hru s magnetkami zvierat v ich prirodzenom prostredí.

       Environmentálne zameraná výstava ja realizovaná v rámci európskeho projektu na ochranu populácií ohrozených druhov vtáctva v ich prirodzených biotopoch, a ak by si ju chcel niekto ešte pozrieť, vo Varíne potrvá do konca januára 2011.

       J. Leibiczerová

fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk