Prehľad o triedach v šk. roku 2010/11
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2010/11

Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
I.A 27 12 15 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Pagáčová

p.Blunárová

p.Staňová

I.B 29 14 15 všeobecné AJ/NJ/FrJ

p.Stupňanová

p.Červený

I.C 29 11 18 všeobecné AJ/NJ/FrJ

p. Hiková

p.Beláková

I.D 26 11 15 všeobecné AJ/NJ/RJ

p.Staňová

p.Blaho

I.E 27 16 11 všeobecné AJ/NJ/RJ

p.Lešťanová

p.Mečárová

v zahraničí 0 0 0
1.ročník 138 64 74
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
II.A 24 6 18 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Odleváková

p.Prečinská

p.Némethyová

II.B 28 8 20 všeobecné AJ/FrJ

p.Bednárová

p.Hričovcová

II.C 29 13 16 všeobecné AJ/NJ/FrJ

p.Vaňko

p.Dúbravková

II.D 32 7 25 všeobecné AJ/RJ

p.Némethyová

p.Ľachová

II.E 28 7 21 všeobecné AJ/NJ

p.Bebčáková

p.Červený

II.F 28 11 17 všeobecné NJ/AJ

p.Leibiczerová

p.Stachová

v zahraničí 0 0 0
2. ročník 169 52 117
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
III.A 24 5 19 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Zajacová

p.Pekná

p.Zajacová

III.B 30 7 23 všeobecné AJ/FrJ

p.Labajová

p.Potočáková

III.C 29 10 19 všeobecné AJ/NJ/RJ

p.Muchyová

p.Kúdelková

III.D 29 11 18 všeobecné AJ/NJ

p.Gerthofferová

p.Kubincová

III.E 30 10 20 všeobecné AJ/NJ

p.Sklenárová

p.Jurinová

III.F 30 13 17 všeobecné AJ/NJ

p.Fučíková

p.Červencová

v zahraničí 2 1 1
3. ročník 174 57 117
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
IV.A 30 8 22 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Delinčáková

p.Fašková

p.Červeňanová

IV.B 31 6 25 všeobecné AJ/FrJ

p.Kucháreková

p.Kiliková

IV.C 32 13 19 všeobecné AJ/FrJ/RJ

p.Červeňanová

p.Gajdošík

IV.D 33 15 18 všeobecné AJ/NJ

p.Bartošová

p.Štalmachová

IV.E 31 13 18 všeobecné AJ/NJ

p.Krajčovičová

p.Milová

IV.F 27 7 20 všeobecné AJ/NJ

p.Milo

p.Pappová

v zahraničí 0 0 0
4.ročník 184 62 122
celkom 665 235 430


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk